Nuomos sąlygos

Draudimas

Atsakomybė

Duomenų apsauga

Transportas

 • Nuomotojas įsipareigoja Nuomininkui perduoti tik techniškai tvarkingą transporto priemonę.
 • Perduodama transporto priemonė privalo būti paruošta: nuplauta, išvalyta, papildyta reikiamais skysčiais, pilnu baku degalų.
 • Transporto priemonėje turi būti visa reikalinga įranga: vaistinėlė, įspėjamasis ženklas, saugos liemenės, atsarginis ratas, keltuvas ir kita įranga.

Vairuotojai

 • Vairuotojų skaičius nėra ribojamas.
 • Vairuotojas privalo turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 • Vairuotojas turi būti ne jaunesnis nei 21 metų amžiaus.
 • Vairuotojas privalo turėti ne mažesnę nei 2 metų B kategorijos vairavimo patirtį.
 • Vairuoti nuomojamą transporto priemonę gali tik blaivus ir nuo kitų medžiagų neapsvaigęs asmuo.

Reikalingi dokumentai

 • Iki nuomos paskutinės dienos galiojantis B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
 • Nuomininko vardu išduota, galiojanti banko kortelė (debetinė/kredininė). Asmenybės patvirtinimui nuskaičiuojamas 1 Eur. mokestis.
 • Jei Nuomininkas yra įmonė, pasirašant sutartį reikalingas įmonės įgaliojimas arba darbuotojo pažymėjimas.

Užstatas

 • Nuomininkas sumoka Nuomotojui užstatą prieš transporto priemonės nuomą.
 • Užstato suma priklauso nuo transporto priemonės markės, kategorijos, pagaminimo metų ir kitų parametrų.
 • Dažniausiai paliekamas užstatas yra KASKO frančizės dydžio.
 • Nuomininkui laiku grąžinus automobilį tokios pat būklės, kokios šis buvo perduotas, užstatas grąžinamas.

Draudimas

 • "Pagalba kelyje" galioja visoje Europos Sąjungoje.
 • Nuomojamas transportas perduodamas Nuomininkui su galiojančiu KASKO draudimu. Jis apsaugo transporto priemonės valdytoją nuo staigių bei netikėtų įvykių nuomos laikotarpiu. KASKO draudimas negalioja automobilio salonui, padangoms bei stiklams.
 • KASKO frančizės dydžiai nurodyti sutartyje.
 • KASKO frančizė mokama už kiekvieną įvykį atskirai.
 • Nuomojamas transportas perduodamas Nuomininkui su galiojančiu TPVCA draudimu.
 • Papildomas draudimas apsaugo KASKO frančizę iesmo įvykio, stichinės nelaimės ir chuliganiškos veiklos atvejais. Galioja tik mūsų suteiktas papildomas draudimas.

Mokėjimas

 • 20% sumos mokėjimas (avansas) atliekamas rezervuojant transporto priemonę.
 • Atšaukiant nuomą arba nepasirašant sutarties, avansinis mokėjimas nėra grąžinamas.
 • Likusi 80% suma mokama prieš pasirašant nuomos sutartį.
 • Mokėjimai priimami banko pavedimu, grynais, banko kortele.
 • Apmokant banko kortele taikomas papildomas 3% kortelės aptarnavimo mokestis.
 • Mokama už iš anksto numatytą dienų skaičių.
 • Grąžinant transportą anksčiau numatyto laiko, likusi sumos dalis nėra grąžinama.
 • Atšaukiant užsakymą likus mažiau nei 48 val. iki nuomos pradžios, mokamas 50% nuomos sumos mokestis.

Perdavimas / Grąžinimas

 • Nuomotojas įsipareigoja transporto priemonę perduoti, o Nuomininkas įsipareigoja ją priimti bei grąžinti ne vėliau nei buvo iš anksto sutarta.
 • Transporto perdavimas Nuomininkui ir grąžinimas Nuomotojui vykdomas iš anksto sutartoje vietoje.
 • Perdavimas vyksta tik pasirašius transporto priemonės nuomos sutartį.
 • Vėlavimas - transportas grąžinamas vėliau nei 2 valandos nei buvo sutarta.
 • Vėluojant Nuomininkui skaičiuojamas papildomos paros mokestis. Taip pat gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Transporto naudojimas

 • Transporto priemonė gali būti naudojama tik pagal paskirtį.
 • Transporto priemonę draudžiama naudoti nusikalstamiems veiksmams vykdyti.
 • Transporto priemonę draudžiama naudoti sporto renginiuose, kariniuose poligonuose ir kitose KASKO draudime nurodytose vietose.
 • Nuomos metu Nuomininkas atsako už tinkamą automobilio eksplotaciją. Savo jęgomis ir lėšomis papildo visus reikiamus skysčius: AdBlu, langų skystis, aušinimo skystis ir kt. Eksplotuoja automobilį tik techniškai tvarkingą.

Degalai

 • Nuomotojas įsipareigoja perduoti transporto priemonę pilnu baku degalų.
 • Nuomininkas įsipareigoja grąžinti transporto priemonę pilnu baku degalų.
 • Jei automobilis grąžinamas nepilnu kuro baku, Nuomininkas papildomai sumokma už degalus pagal pateiktą kvitą.
 • Degalų papildymui gali būti taikomas papildomas mokestis.

Nuomininko įsipareigojimai

 • Mokėti Nuomotojui nuomos mokestį Sutarties nustatyta tvarka.

 • Naudotis išsinuomotu automobiliu pagal Sutartį, pagal jo paskirtį, laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų.

 • Susipažinti su automobilio naudojimo instrukcija ir laikytis jos reikalavimų.

 • Susipažinti su TPVCA privalomojo draudimo bei savanoriško draudimo sutarties sąlygomis ir jų laikytis.

 • Nenaudoti automobilio mokamam keleivių pervežimui, automobilių arba priekabų vilkimui, neteisėtiems veiksmams, sportiniuose ar kituose renginiuose, kuriuose vairuojama nesilaikant saugaus eismo taisyklių.

 • Nuomos laikotarpiu savo jėgomis ir lėšomis techniškai prižiūrėti automobilį, užtikrinti tinkamą jo būklę bei eksploatuoti jį tiktai techniškai tvarkingą.

 • Savo jėgomis ir lėšomis užtikrinti tinkamą transporto priemonės vairavimą, eksploatavimą, nešiukšlinti, nerūkyti, nevalgyti, negerti alkoholinių gėrimų ir kitaip nedaryti žalos automobiliui.

 • Nesudaryti transporto priemonės subnuomos sutarties su trečiaisiais asmenimis.

 • Neperduoti automobilio vairuoti jaunesniems kaip 21 metų asmenims bei asmenims, neturintiems 2 metų vairavimo stažo.

 • Įvykus eismo įvykiui arba automobilio vagystei, nedelsiant apie tai informuoti policiją ir kitas reikiamas tarnybas. Taip pat, ne vėliau kaip per 2 val., informuoti Nuomotoją ir draudimo kompaniją. Imtis priemonių, kad būtų išvengta didesnės žalos transporto priemonei, užtikrinti įvykio vietos apsaugą, užsirašyti įvykio liudytojų ir dalyvių duomenis.

 • Automobiliui sugedus, nedelsiant apie tai informuoti Nuomotoją ir automobilį remontuoti tik Nuomotojo rekomenduotame autoservise.

 • Grąžinti Nuomotojui automobilį tokios būklės ir komplektacijos, kokios šis buvo perduotas, atsižvelgiant į įprastą susidėvėjimą. Taip pat grąžinti automobilio raktelius, dokumentus ir visus, kartu su automobiliu gautus, priedus.

Rida

 • Nuomojamu automobiliu per parą vidutiniškai galima nuvažiuoti 500 km.
 • Viršijus bendrą kelionės limitą skaičiuojamas papildomas mokestis. Jis priklauso nuo automobilio klasės, markės ir t.t.

Atsakomybė

 • Už žalą, padarytą nuomojama transporto priemone tretiesiems asmenims, jei žalos neatlygina draudimo kompanija, atsako Nuomininkas.
 • Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui pilnai atlyginti žalą (taip pat ir neturtinę), nuostolius bei netesybas kai dėl Nuomininko ar asmens, kuriam Nuomininkas perduoda vairuoti automobilį, kaltės įvykis, dėl kurio padaroma žala automobiliui ar automobilis pagrobiamas, pripažįstamas nedraudiminiu arba draudimo išmoka sumažinama. Draudimo išmoka sumažinama frančizės dydžiu už kiekvieną draudiminį įvykį atskirai. Taip pat kai automobilis naudojamas nusikalstamiems ar kitiems neteisėtiems veiksmams vykdyti.
 • Kai automobilio grąžinimo akte nustatyti pažeidimai, Nuomininkas įsipareigoja padengti automobilio grąžinimo metu Nuomotojo nustatytą padarytos žalos dydį.
 • Nuomininkas įsipareigoja apmokėti visas baudas, teismo išlaidas ar kitas rinkliavas, kurios atsirado dėl jo kaltės, pažeidus kelių eismo taisykles ar kitus teisės aktus.

Duomenų apsauga

 • Gerbiame savo klientų ir potencialių klientų duomenis. Juos saugome atsakingai, laikydamiesi visų LR įstatymų, neribotą laiką.
 • Duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims, išskyrus LR įstatymuose numatytus atvejus.
 • Pasiliekame teisę susisiketi naudodami kontaktinius duomenis užsakymo valdymo tikslais ir neribotą laiką po užsakymo įvykdymo.

GPS naudojimas

 • Informuojame, kad saugumo tikslais naujuose automobiliuose gali būti naudojama GPS įranga.
 • Nuomodami tokį automobilį patvirtinamte, kad neturite pretenzijų dėl transporto priemonės lokacijos nustatymų nuomos laikotarpiu.

Greičio ribojimas

 • Nuomojami automobiliai yra nauji. Juose gali būti naudojama greičio ribojimo įranga. Tokiuose automobiliuose didžiausias leistinas greitis -130 km/val.
 • Viršijus kelių eismo taisyklėse leistiną greitį Nuomininkas sumoka paskirtą baudą.
 • Kelių eismo taisyklių pažeidimų administravimas gali būti apmokestintas papildomai.

Papildomi mokesčiai

 • Viršyta nuomos laikotarpio rida - skaičiuojama priklausomai nuo transporto priemonės. Renault Trafic - 0,1 Eur / km. Mercedes-Benz - 0,12 Eur / km. 
 • Degalų papildymas - 20 Eur.
 • Vėlavimas - 100 Eur/dieną.
 • Automobilio valymas/plovimas - 30 Eur.
 • Automobilio cheminis valymas - 150 Eur.
 • Kelių eismo taisyklių pažeidimo administravimas - 20 Eur.
 • Bauda už rūkymą transporto priemonės salone - 150 Eur.
 • Kitų transporto priemonių vilkimas - 100 Eur.
 • Padangos apgadinimas - 100 Eur. (KASKO nedengia).
 • Salono apgadinimas - vertinama autorizuotame servise (KASKO nedengia).
 • Priekinio stiklo apgadinimas - 50 Eur.
 • Prarastas transporto priemonės raktas - 200 Eur.
 • Prarasti dokumentai arba valstybiniai numeriai - 100 Eur.
 • Netinkamos kuro rūšies pripylimas - 150 Eur.
 • Darbuotojo pagalba, kai gedimas dėl Nuomininko kaltės - 10 Eur/val.